TELEMARK TAKST OG BYGGVURDERING

TAKSERING I TELEMARK

Telemark Takst og Byggvurdering AS, TTB, er tilsluttet Norges Takseringsforbund og NITO Takst. TTB har som mål å være ledende innen vurdering og taksering av fast eiendom

Du velger Telemark Takst og Byggvurdering fordi: 

Vi er raske, og har punktlig levering

Våre tjenester har konkurransedyktige priser

Vår største fordel er inngående lokalkunnskap

Vi har høy faglig kompetanse, og bred erfaring

Telemark Takst og Byggvurdering AS

Postboks 1002 Gjemsøy
3704 Skien

Medlem av Norsk takst